Տենդերի պայմանագիր՝ ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ

ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` «Ա. Իսահակյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Զարոբյան 20 հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ։ Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել մուլտիմեդիոն համակարգի ստեղծման աշխատանքների կատարման և դրա արդյունքների` ք. Երևան, Զարոբյան 20 հասցեում մատակարարման պայմանագիր:

http://gnumner.am/am/category/60/7.html  ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ...