ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ՄԱՍԻՆ


1. Ավ. Իսահակյան` Երգեր ու վերքեր: Ալեք-Պոլ, 1897
2. Ավ. Իսահակյան` Համբերանքի չիբուխը: Երևան, 1929
3. Ավ. Իսահակյան` Բանաստեղծություններ: Երևան, 1930
4. Ավ. Իսահակյան` Ընտիր երկեր: /2 հտ./ Երևան, 1939-40
5. Ավ. Իսահակյան` Կաքավն ու աղվեսը: Երևան, 1940
6. Ավ. Իսահակյան` Արջն ու օձը: Երևան, 1941
7. Ավ. Իսահակյան` Հատընտիր: Երևան, 1943
8. Ավ. Իսահակյան` Ալագյազի մանիներ: Երևան, 1945
9. Ավ. Իսահակյան` Արձակ էջեր: Երևան, 1945
10. Ավ. Իսահակյան` Առակներ: Երևան, 1946
11. Ավ. Իսահակյան` Իմ հուշերից: Երևան, 1946
12. Ավ. Իսահակյան` Գարիբալդիականը: Երևան, 1948
13. Ավ. Իսահակյան` Սգավոր արագիլը: Երևան, 1948
14. Ավ. Իսահակյան` Ընտիր երկեր: Երևան- Մոսկվա, 1951
15. Ավ. Իսահակյան` Երկերի ժողովածու: Հտ. 1-4: Երևան, 1950-51
16. Ավ. Իսահակյան` Ալագյազի մանիներ: Երևան, 1954
17. Ավ. Իսահակյան` Արձակ էջեր: Երևան, 1955
18. Ավ. Իսահակյան` Երկեր Երևան , 1955
19. Ավ. Իսահակյան` Հատընտիր: Երևան, 1958
20. Ավ. Իսահակյան` Երկեր չորս հատորով: Երևան , 1958-59
21. Ավ. Իսահակյան` Պատմվածքներ, լեգենդներ: Երևան , 1962
22. Ավ. Իսահակյան` Նուկիմ քաղաքի խելոքները: Երևան, 1962
23. Ավ. Իսահակյան` Արձակ էջեր: Երևան, 1963
24. Ավ. Իսահակյան` Առակներ: Երևան, 1968
25. Ավ. Իսահակյան` Լիրիկա: Երևան, 1968
26. Ավ. Իսահակյան` Մեր գրի անմահ փառքը: Երևան, 1969
27. Ավ. Իսահակյան` Գարիբալդիականը: Երևան, 1970
28. Ավ. Իսահակյան` Երկեր: Երևան, 1970
29. Ավ. Իսահակյան` Աբու-Լալա Մահարի: Երևան, 1971
30. Ավ. Իսահակյան` Արձակ: Երևան, 1973
31. Ավ. Իսահակյան` Լռության ասպետը: Երևան, 1973
32. Ավ. Իսահակյան` Կտակ: /բան. ժողովածու/: Երևան, 1973
33. Ավ. Իսահակյան` Երկերի ժողովածու: /Վեց հատորով/: Երևան, 1973-79
34. Ավ. Իսահակյան` Լիլիթ Երևան, 1974
35. Ավ. Իսահակյան` Աբու-Լալա Մահարի: Երևան, 1975
36. Ավ. Իսահակյան` Բանաստեղծի սիրտը: Երևան, 1975
37. Ավ. Իսահակյան` Հատընտիր: Երևան, 1975
38. Ավ. Իսահակյան` Բանաստեղծություններ: Երևան, 1975
39. Ավ. Իսահակյան` Երգեր և ռոմանսներ: Երևան, 1975
40. Ավ. Իսահակյան` Հիշատակարան: Երևան, 1977
41. Ավ. Իսահակյան` Արվեստի մասին: Երևան, 1977
42. Ավ. Իսահակյան` Ռուսաստանի և ռուսական կուլտուրայի մասին /ռուսերեն/: Երևան, 1979
43. Ավ. Իսահակյան` Համբերանքի չիբուխը: Երևան, 1982
44. Ավ. Իսահակյան` Արևի մոտ: Երևան, 1983
45. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի: Երևան, 1984
46. Ավ. Իսահակյան` Նուկիմ քաղաքի խելոքները: Երևան, 1985
47. Ավ. Իսահակյան` Երկեր: Երևան, 1987
48. Ավ. Իսահակյան` Ծանոթ և անծանոթ էջեր: Երևան, 1988
49. Ավ. Իսահակյան` Հայդուկի երգեր: Երևան, 1990
50. Ավ. Իսահակյան` Այդ ոչինչը ես եմ: Երևան, 1993
51. Ավ. Իսահակյան` Լեգենդներ և առակներ: Երևան, 2000
52. Ավ. Իսահակյան` ՈՒստա Կարո: Երևան, 2000
53. Ավ. Իսահակյան` Աֆորիզմներ: Երևան, 2001
54. Ավ. Իսահակյան` Ընտրանի: Քնարերգություն: Երևան, 2001
55. Ավ. Իսահակյան` Երկերի լիակատար ժողովածու: Հատոր առաջին: Երևան, 2003
56. Ավ. Իսահակյան` Հայկական հարց: Երևան, 2005
57. Ավ. Իսահակյան` Մասըսա Մանուկը: Երևան, 2005
58. Ավ. Իսահակյան` Իմ կարավանը: Երևան, 2006
59. Ավ. Իսահակյան` ՈՒստա Կարո: Երևան, 2006
60. Ավ. Իսահակյան Երկերի լիակատար ժողովածու: Հատոր չորրորդ: Երևան, 2008

Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործությունները այլ լեզուներով


/տպագրված Հայաստանում/

1. Ավ. Իսահակյան` Սասմա Մհեր: /ռուսերեն/: Երևան, 1939
2. Ավ. Իսահակյան` Արձակի ընտրանի / ռուսերեն /: Երևան, 1947
3. Ավ. Իսահակյան` Ընտրանի: /ռուսերեն/: Երևան, 1952
4. Ավ. Իսահակյան` Քուրդ Ամոն /քրդերեն/: Երևան, 1955
5. Ավ. Իսահակյան` Նուկիմ քաղաքի խելոքները /ռուսերեն/: Երևան, 1962
6. Ավ. Իսահակյան` Հատընտիր: /ռուսերեն/: Երևան, 1974
7. Ավ. Իսահակյան` Ուշինարա : Լեգենդներ և հեքիաթներ: /ադրբեջաներեն/ Երևան, 1975
8. Ավ. Իսահակյան` Սիրտն իմ լեռների կատարին /բանաստեղծություններ,պոեմներ, բալլադներ, առածներ ռուսերեն/: Երևան, 1975
9. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի /ռուսերեն/: Երևան, 1975
10. Ավ. Իսահակյան` Հատընտիր: /ռուսերեն/: Երևան, 1975
11. Ավ. Իսահակյան` Արձակ: /ռուսերեն/: Երևան, 1975
12. Ավ. Իսահակյան` Աբու-Լալա Մահարի: /ռուսերեն/: Երևան, 1975
13. Ավ. Իսահակյան` Աբու-Լալա Մահարի: /անգլերեն/: Երևան, 1975
14. Ավ. Իսահակյան` Աբու-Լալա Մահարի: /ֆրանսերեն/: Երևան, 1975
15. Ավ. Իսահակյան` Ավ. Իսահակյանը Ալ. Բլոկի թարգմանությամբ /ռուսերեն/: Երևան, 1975
16. Ավ. Իսահակյան` Վ.Տերյան Բանաստեղծություններ, պոեմներ, լեգենդներ և բալլադներ /հայերեն - ռուսերեն/: Երևան, 1985
17. Ավ. Իսահակյան` Նուկիմ քաղաքի խելոքները /ռուսերեն/: Երևան, 1985
18. Ավ. Իսահակյան` Նուկիմ քաղաքի խելոքները /անգլերեն/: Երևան, 1987
19. Ավ. Իսահակյան` Ամենապիտանի բանը /ռուսերեն/: Երևան, 1988
20. Ավ. Իսահակյան` Սիրտս նմանեցրի երկնքին /ռուսերեն/: Երևան, 1988
21. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի /ռուսերեն/: Երևան, 1999
22. Ավ. Իսահակյան` Ընտրանի: /ռուսերեն/: Երևան, 2006
23. Ավ. Իսահակյան Արձակ: /ռուսերեն/: Երևան, 2010Գրքեր Ավ. Իսահակյանի մասին


/տպագրված Հայաստանում/

1. Ասատրյան Ա.` Ավ. Իսահակյանի կյանքն ու ստեղծագործությունը: Երևան, 1940
2. Ինճիկյան Ա.` Իսահակյանի լիրիկան: Երևան, 1940
3. Կանայան Խ.` Ավ. Իսահակյանի բանաստեղծությունների լեզուն: Երևան, 1940
4. Ղանալանյան Հովհ.` Ավետիք Իսահակյան: Երևան, 1944
5. Ղանալանյան Հովհ.` Ավետիք Իսահակյան: Երևան, 1955
6. Առաքելյան Վ.` Ավետիք Իսահակյանի պոեզիայի բառապաշարի ոճական առանձնահատկությունները: Երևան, 1954
7. Ղանալանյան Հովհ.` Ավետիք Իսահակյան: Երևան, 1955
8. Դավթյան Հ.` Ավետիք Իսահակյան: Երևան, 1955
9. Ղանալանյան Ա.` Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործության ժողովրդական ակունքները: Երևան, 1955
10. Ինճիկյան Ա.` Ավետիք Իսահակյան: Երևան, 1955
11. Նահապետյան Մ.` Ավետիք Իսահակյան:
12. Թորգոմյան Ծ. ` Հուշեր: Երևան, 1962
13. Հովհաննիսյան Գ.` Ավետիք Իսահակյանի արձակը: Երևան, 1963
14. Ղանալանյան Հովհ.` Մտերիմ դեմքեր: Երևան, 1965
15. Հովհաննիսյան Գ.` Իսահակյանի ստեղծագործական աշխարհը: Երևան, 1969
16. Ավետիք Իսահակյանի մասին /կարծիքներ` հայերեն և ռուսերեն, Ավ. Իսահակյանի տուն-թանգարան/:/: Երևան, 1971
17. Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գրականություն: Երևան, 1974
18. Զարյան Ռ.` Ավետիք Իսահակյան: Երևան, 1974
19. Հախվերդյան Լ.` Իսահակյանի կյանքն ու գործը: Երևան, 1974
20. Մկրտչյան Լ.` Հայաստանի բանաստեղծը: Երևան, 1974
21. Աբեղյան Հ.` Իսահակյանը և ժողովրդական էպոսը: Երևան, 1975
22. Աղավնի Նրա մտերմական աշխարհում: Երևան, 1975
23. Ասմարյան Լ.` Ավետիք Իսահակյան: Երևան, 1975
24. Ավ. Իսահակյան` /մատենագիտական տեղեկատու, ՀՍՍՀ գրքասերների ընկերություն/: Երևան, 1975
25. Ավ. Իսահակյանի ծննդյան 100-ամյակը և գրադարանների խնդիրները: /մեթոդ. ուղղեցույց/: Երևան, 1975
26. Բարսեղյան Խ.` Հանդիպումներ Ավ. Իսահակյանի հետ: Երևան, 1975
27. Գայսարյան Ս.` Ավետիք Իսահակյան: Երևան, 1975
28. Իսահակյան Ավիկ` Ավ. Իսահակյանի արձակը: Երևան, 1975
29. Հովասափյան Հ.` Մեծ բանաստեղծը խոսում է երեխաների հետ: Երևան, 1975
30. Հովհաննիսյան Գ.` Ավետիք Իսահակյան: Երևան, 1975
31. Ղանալանյան Հ.` Ավ. Իսահակյան: Երևան, 1975
32. Մկրյան Մ.` Իսահակյանի հումանիզմը: Երևան, 1975
33. Պարտիզունի Վ.` Ավ. Իսահակյանը և Վ.Տերյանը: Երևան, 1975
34. Ռուխկյան Հ.` Քսան տարի վարպետի հետ: Երևան, 1975
35. Մուշեղյան Ա.` Ավ. Իսահակյան. Վաղ տարիներ 1875-98: Երևան, 1983
36. Ավիկ Իսահակյան` Ավ. Իսահակյանը և ռուս գրականությունը: Երևան, 1984
37. Ղարիբջանյան Գ.` Ավ. Իսահակյան: Երևան, 1985
38. Ղանալանյան Հ.` Հուշ դիմանկար Երևան, 1985
39. Խաչատրյան Ա.` Ավետիք Իսահակյանի սիրերգությունը: Երևան, 1985
40. Հախվերդյան Լ.` Վարպետը: Եր.ևան, 1990
41. Վ.Պարտիզունի` Ավ. Իսահակյանը և Վ.Տերյանը: Երևան, 1975
42. Բարսեղյան Խ.` Անմոռանալի Վարպետը /ռուսերեն/: Երևան, 1978
43. Մկրտչյան Լ.` Ավ. Իսահակյանը և ռուս գրականությունը /ռուսերեն/: Երևան, 1963
44. Ավիկ Իսահակյան` Ավ. Իսահակյանը և Ռուսաստանը /ռուսերեն/: Երևան, 1988
45. Ավ. Իսահակյան` /կենսամատենագիտական տեղեկատու/: ՀՍՍՀ կուլտ-մին-թյուն: Երևան, 1976
46. Ինճիկյան Ա.` Ավետիք Իսահակյան: Երևան, 1977
47. Իսահակյան - 100: Հոբելյանական լրատու: Երևան, 1978
48. Խաչատրյան Ա.` Ավետիք Իսահակյանի պոեզիան: Երևան, 2000
49. Իսահակյան Ավիկ` Ավ. Իսահակյանի գիտական կենսագրությունը: Երևան, 2000
50. Իսահակյան Վիգեն` Հայրս: Երևան, 2000
51. Աբաջյան Գ.` Ավ. Իսահակյանը և հայոց ողբերգությունը: Երևան, 2001
52. Մարտիրոսյան Գ.` 30 և բազում օրեր Վարպետի հետ: Երևան, 2002
53. Դավթյան Ռ.` Ավ. Իսահակյան, ճարտարապետություն, կերպարվեստ: Երևան, 2005
54. Ավ. Իսահակյանը երաժշտության մեջ /տեղեկատու, Ավ. Իսահակյանի տուն-թանգարան/: Երևան, 2005
55. Ավ. Իսահակյանը ժամանակակիցների հուշերում: /Ավ. Իսահակյանի տուն-թանգարան/: Երևան, 2006
56. Իսահակյան Ավիկ` Ավետիք Իսահակյանի պոեմները: Երևան, 2007
57. Իսահակյան Ավիկ` Բարև, Վարպետ: Երևան, 2008
58. Ավետիք Իսահակյան: /ռուսերեն/: Երևան, 1956
59. Ավագյան Ս.` Ավ. Իսահակյանը ռուս քննադատության մեջ /հոդվածների ժողովածու, ռուսերեն/: Երևան, 1961
60. Գայսարյան Ս.` Ավ. Իսահակյան /ռուսերեն/: Երևան, 1975
61. Ղանալանյան Օ.` Խոսք Ավ. Իսահակյանի մասին: Հոդվածների ժողովածու /ռուսերեն/: Երևան, 1975
62. Գրիգորյան Կ.` Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործական ուղին /ռուսերեն/: Երևան, 1975
63. Մկրտչյան Լ.` Ավ. Իսահակյանը և ռուս գրականությունը /ռուսերեն/: Երևան, 1975
64. Հախվերդյան Լ.` Իսահակյանի կյանքն ու գործը /ռուսերեն/: Երևան, 1975
65. Երևանլի Ա.` Ավ. Իսահակյանը և ադրբեջանական գրականությունը /ադրբեջաներեն/: Երևան, 1975


Ց Ա Ն Կ


Ավետիք Իսահակյանի արտասահմանում տպագրված
հայալեզու ստեղծագործությունների1. Ավ. Իսահակյան` Հին ու նոր երգ ու վերքերից Բաքու, 1902
2. Ավ. Իսահակյան` Բանաստեղծություններ Բաքու, 1903
3. Ավ. Իսահակյան` Երգեր ու վերքեր Թիֆլիս, 1908
4. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի Պոլիս, 1911
5. Ավ. Իսահակյան` Աղա Նազար Կ.Պոլիս, 1912
6. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի Կ.Պոլիս, 1918
7. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի Կ.Պոլիս, 1920
8. Ավ. Իսահակյան` Հայրենի աղբյուրից Բոստոն, 1920
9. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի Բոստոն, 1922
10. Ավ. Իսահակյան` Աշնան ծաղիկներ Վենետիկ, 1922
11. Ավ. Իսահակյան` Արձակ էջեր: Հտ.1 Կ.Պոլիս, 1922
12. Ավ. Իսահակյան` Սասմա Մհեր Վիեննա, 1922
13. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի Կ.Պոլիս, 1926
14. Ավ. Իսահակյան` Լիլիթ: Արևելյան տեսիլներ Թիֆլիս, 1927
15. Ավ. Իսահակյան` Նրանք դրոշակ ունին Փարիզ, 1932
16. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի Ստամբուլ, 1936
17. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի Բեյրութ, 1939
18. Ավ. Իսահակյան` Աղա Նազար Բեյրութ, 1939
19. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի Բուենոս-Այրես,1945
20. Ավ. Իսահակյան` Սասմա Մհեր Բեյրութ, 1952
21. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի Բեյրութ, 1953
22. Ավ. Իսահակյան` Արձակ էջեր: Բ. հատոր Բեյրութ, 1955
23. Ավ. Իսահակյան` Բանաստեղծություններ Բեյրութ, 1955
24. Ավ. Իսահակյան` Իմ հուշերից Բեյրութ, 1955
25. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի Բեյրութ, 1957
26. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի Կահիրե, 1957-1961
27. Ավ. Իսահակյան` Ուստա Կարո և Օրթե Հարութ Թեհրան, 1959
28. Ավ. Իսահակյան` Հայդուկի երգեր Բեյրութ, 1960
29. Ավ. Իսահակյան` Աբու - Լալա Մահարի Բեյրութ, ա.թ.
30. Ավ. Իսահակյան` Բանաստեղծություններ, հուշեր: Վենետիկ, 1991
31. Ավ. Իսահակյան` Դու, հավերժող իմ Հայաստան Լոս-Անջելես, 1996
32. Ավ. Իսահակյան` Թևավոր մտքեր: /Աֆորիզմներ/ Լոս-Անջելես, 20001

Էջի սկիզբ