Բանաստեղծություններ | Պոեմներ | Լեգենդներ և բալլադներ | Արձակ բանաստեղծություններ և պոեմներ
Լեգենդներ և զրույցներ | Առակներ | Հեքիաթներ | Պատմվածքներ | Հատվածներ ‹‹Ուստա Կարո›› վեպից


Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ  Է  Ը  Թ  Ժ  Ի  Լ  Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ Ղ  Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո  Չ  Պ  Ջ  Ռ  Ս  Վ  Տ  Ր  Ց  ՈՒ  Փ  Ք  ԵՎ  Օ  Ֆ


Ա

Ամեն գիշեր իմ պարտեզում - / 1891, Ալեքսանդրապոլ /

Արևն իջավ սարի գըլխուն - / 1891, Էջմիածին /

Անհուն եթերից, աստղի՛կ լուսափայլ - / 1891, Էջմիածին /

Ա˜խ, ուռենի, վշտիս ընկե'ր - / 1892, Էջմիածին /

Անտուն գիշերներ - / 1893 /

Ապրում եմ մենակ, մարդկանց մեջ օտար - / 1894, Լայպցիգ /

Անհուն երկնում աստղերն անշեջ - / 1895, Կիև /

Ամպի մովը ընկավ ծովը - / 1896, Երևան /

Անհա'յտ, անորո'շ, անձև' տենչերով - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Արտուտն` ուսին, վարդը` սրտին - / 1897 /

Աշնան պղտո՛ր, պղտո՛ր ամպեն - / 1897, Հառիճ /

Ամպի փեշով մեկ հավք անցավ - / 1897, Մարմաշենի վանք /

Ա˜խ, ալ – վարդի, սիրո վարդի - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Ա˜խ, իմ սիրտըս, վա˜խ, իմ սիրտըս - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Ա˜խ, իմ ճամփես մոլոր գընաց - / 1897, Հառիճ /

Ա˜խ, մեր սիրտը լիքը դարդ, ցավ - / 1898, Օդեսա /

Արևելքից մի հավք եկավ - / 1899, Ղազարապատ /

Այն վառ աստղերը, որ ջինջ երկնքից - / 1899 /

Աղբյուրի մեջ մի մարալ - / 1899, Հառիճ /

Ա˜խ, ես սիրու ճամփի ափում - / 1899, Ժընև /

Ա˜խ, անհուն սեր ես ունեի սրտիս մեջ - / 1899 /

Այսօր ձեր տուն մեծ խնջույք կա - / 1900, Ցյուրիխ /

Արազին - / 1901, Վիեննա /

Անտուն թռչնակս, իմ խեղճ, տխուր երգ - / 1902 /

Արազի ափին բոստանըս լինի - / 1902, Բաքու /

Անդարձ գնացած - / 1903 /

Այս ջինջ գիշերիս անո'ւշ կըխըշշան - / 1903, Ալեքսանդրապոլ /

Ազատութըան զանգ - / 1903, Ղազարապատ /

Ա'խ, սիրտս անմեր ու սիրտս անմեր - / 1903 /

Անտուն քամու պես փակ դուռըդ, գիտե՞ս - / 1904 /

Ա˜խ, իմ սիրուս վառ գարունը թոշնեցավ - / 1904 /

Արարչագործ աստղի առաջ - / 1904 /

Անապատում, միրաժի մեջ մի բեդվին - / 1904 /

Առավոտուն ծով ճաճանչում - / 1905 /

Անհուն վրեժի և ատելության - / 1905, Ղազարապատ /

Ագռավների գորշ թևերով - / 1906 /

Արծի՛վ սևաթույր, արծի՛վ լեռների - / 1907 /

Ապրած իմ կյանքից - / 1907 /

Անմահ արևի վառ գգվանքի տակ - / 1908 /

Անհայտ ծովերի լազվարթ ափերում - / 1909 /

Անգիր, և՛ անհայտ, և՛ անհիշատակ - / 1909 /

Ամեն գարունքին - / 1911 /

Աշո'ւն է, քամի - / 1913, Կոլոնժ /

Ամեն գարունքին վառ ծաղկունանաց հետ - / 1914 /

Առավոտ պահին - / 1914, Բեռլին /

Ամեն անգամ, երբ նայում եմ - / 1917, Ժընև /

Ա˜խ, ասացին ինձ, թե մեռել ես դու - / 1918, Լյուցեռն /

Ահա նորեն գարուն եկավ - / 1919, Ժընև /

Առաջին արցունքները - / 1919 /

Այցի եմ գալիս քեզ մոտ ես հաճախ - / 1919 /

Աշնան ծաղիկնե˜ր - / 1921, Ժընև/

Ասում են, թե` դու այնպես - / 1923, Վենետիկ/

Անի - / 1926, Վենետիկ/

Աչերդ` սև - հուր - / 1927/

Արևի տակ սոսկ մի օր է լինելու - / 1932, Փարիզ /

Ա˜խ, երանի չըծնվեի - / 1935 /

Ա˜խ, մի անգամ ոսկետերև աշունքին - / 1939 /

Ամառվա կապույտ, անդորր գիշերին - / 1940 /

Ամեն ինչ ունայն, երազ անցավոր - / 1947, Երևան /

Ավիկին - / 1954, Երևան /

Ա˜խ, ինչքա˜ն, ինչքա˜ն կուզեի լինել - / 1955, Դեկտեմբերի 12 /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Բ
Բալես ունի հնդու – մաթա - / 1892, Ալեքսանդրապոլ /

Բինգյոլ - / 1893, Վիեննա /

Բանդըս բացե՛ք, ազատ թըռնեմ - / 1897, Երևան /

Բանդիս վըրա, սըրտիս վըրա - / 1897, Երևան /

Բարև կուտամ, չես առնի - / 1900, Ցյուրիխ /

Բադերը վայրի թռան շվարած - / 1905 /

Բաշերն ալեծո՛ւփ, բաշերն հողմակո'ծ - / 1909, Ղազարապատ /

Բախտը ինձնից թըռավ, գնաց - / 1912, Ցյուրիխ /

Բինգյոլ - / 1941, Երևան /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Գ
Գիտե՛մ, երկիրը շա˜տ դարեր հետո - / 1899 /

- Գիտե՛մ, խաչըդ ծա՛նր է, հսկա - / 1896, Երևան /

Գետակի վրա - / 1916, Ռոզոն /

Գերեզմանըս անհայտ լինի - / 1899 /

Գիշեր է, քամի - / 1915, Բեռն /

Գիշերն եկավ, աստղերն ելան - / 1893, Ալեքսանդրապոլ /

Գիշերն եկավ, զով – հովն ընկավ - / 1893, Լայպցիգ /

Գուրգենի անմահ հիշատակին - / 1900 /

Գիշերն երազով, զօրը կարոտով - / 1904, Ալեքսանդրապոլ /

Գագաթներին մով սարերի - / 1906, Ալեքսանդրապոլ /

Գարունն եկավ կարմիր – կանանչ - / 1908, Ղազարապատ /

Գարո՞ւնն է ծաղկել իմ շուրջը հիմա - / 1910 /

Գիշերը պատեց իմ դուռն ու երդիկ - / 1911 /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Դ
Դարդը հետս է, հետըս կուգա - / 1898, Օդեսա /

Դա՛րդըս լացեք, սարի սըմբուլ - / 1893, Վիեննա /

Դուման դառավ ծովը բոլոր - / 1898, Օդեսա /

Դարդը սրտիս ճամփա ընկա - / 1898, Օդեսա /

Դու նըխշուն նուռ` զառը վըրադ - / 1899 /

Դու գնացիր, – ես մնացի - / 1900 /

Դեպի անապատ հողմը կըսուրա - / 1901, Լիդո /Վենետիկ/ /

Դո՛ւ ջի՛նջ և հե՛զ մի թիթեռ ես - / 1902 /

Դո՛ւ անցորդի պես քեզ միայն ըզգա - / 1904 /

Դու չես հասկանա - / 1908, Թիֆլիս /

Դու մերժեցիր ինձ, չըկանչեցիր ետ - / 1908, Ղազարպատ /

Դուռըս ափ առած` կըծեծե քամին - / 1911, Կ.Պոլիս /

Դառն ու տրտում - / 1916, Ռոզոն /

Դուրսը բուք է խիստ, գիշեր, ցուրտ ձմեռ - / 1956 /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Ե
Եղբայրության կամ թե սիրո - / 1905, Ալեքսանդրապոլ /

Ես աշխարհի մեջ երազն եմ սիրել - / 1909 /

Ես երգիչ եմ – երկնի թիթեռ - / 1893, Ալեքսանդրապոլ /

Ես ձեզ ասում եմ` կըգա Ոգու սով - / 1903, Բաքու /

Ես որ մեռնիմ` ինձ կթաղեք - / 1898, Օդեսա /

Ես որ մեռնիմ ու իմ վերքից - / 1898, Օդեսա /

Եվ անապատից, հեոո˜ւ ծովերից- / 1904, Թիֆլիս /

…Եվ ո՛ւշ գիշերին հոգնած մի ալիք - / 1901, Վենետիկ /

Ետ դառնար հիմա հասակըս մատաղ - / 1942 /

Ես ծերացա … մի՛ զարմանար - / 1892, Ալեքսանդրապոլ /

Երազ տեսա – ձեր տան առաջ - / 1894, Լայպցիգ /

Եղնիկները լուսաբացին - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Երազիս մեջ ծովը տեսա - / 1898, Օդեսա /

Երազիս տեսա, որ ծովի ափին - / 1901, Ցյուրիխ /

Եվ վաղո˜ւց, վաղո˜ւց խո˜ր քուն է մըտած - / 1902, Բաքու /

Եվ ճամփեքի մեջ, ամայի դաշտում - / 1902 /

Ես գիտե˜մ, գիտե՛մ, որ կյանքիս շեմքից - / 1903 /

Եվ սերըդ սիրտըս կարևեր խոցեց - / 1903 /

Երկինքն հիասքանչ, շըքեղ, լուսալից - / 1904, Թիֆլիս /

Եվ արծիվ մի սև իջավ սըրարշավ - / 1905, Կարս /

Ես կուզեի արևավառ - / 1904, Մրեն /

Երազիս տեսա, որ մայրս` թշվառ - / 1908, Թիֆլիս /

Երազիս տեսա` օրո˜ր ու շորո˜ր - / 1908 /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Զ
Զմրուխտյա երգեր, երազներ շքեղ - / 1904 /

Զորահավաք էր - / 1919, Ժընև /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Է
Էս ճամփեն ոլոր-մոլոր - / 1893, Պրագա /

- Էդ ի՞նչ կըրակ կանես, մերի՛կ - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Էս քարփի տակ խորունկ փորեմ - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Է˜յ, ջան – հայրենիք, ինչքա˜ն սիրուն ես - / 1900, Ժընև /

Էս ի՞նչն է ամպում զիլ թևին կուտա - / 1902, Բասեն /

Է՛յ կանանչ ախպեր, դու բարով եկար - / 1902, Կաղզվան /

Է՛լ ինչո՞ւ երգեմ. – այսպես օրերում - / 1903 /

Էն ամպի նըման խուլ որոտումով - / 1903, Ղազարապատ /

Է˜յ դու, ջահել, հպարտ հասակ - / 1905 /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Ը
Ընկե’ր. միշտ հառա’ջ - / 1893, Սև ծովի վրա /

Ընկերներըս վաղ են մեռել - / 1899, Բաքու /

Ընկերիս հիշատակին - / 1903, Բաքու /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Թ
Թ’ե դեպի կյանքը, թե՛ դեպի մարդիկ - / 1891, Էջմիածին /

Թափվեցին տերևներն աշնան ծառերից - / 1895, Ղազարապատ /

Թե մարդ, թե հավք ընկեր ունի - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Թափ կուտամ թևերս և կըսավառնեմ - / 1902, Ախալցխա /

Թռած սիրո զառ թևերով

Թռչուններն ուրախ - / 1918, Ժընև /

Թարթիչներդ շուք կուտան - / 1922, Վենետիկ /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Ժ
Ժողովրդական բայաթիներ - / 1900 /

Ժեռ, սև քարը սըրտիս վրա - / 1901, Ցյուրիխ /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Ի
Իմ փերին - / 1892, Արգինա /

Ինչպե˜ս կուզեմ սիրտս թաղեմ - / 1898, Օդեսա /

Իմ այրող վշտից սիրտըս է մաշվել - / 1900, Ցյուրիխ /

Իրիկունն եկավ, տնե – տուն մտավ - / 1900, Ժընև /

Ի՞նչ ես գազազում, ի՛մ վիրավոր սիրտ - / 1903, Ալեքսանդրապոլ /

Իմ հոգին տարագիր մի թռչուն - / 1905, Ալեքսանդրապոլ /

Իմ սիրտն այնտեղ է – հայրենի հզոր - / 1906 /

Իմ սիրտը` թունոտ, իմ սերը` ատող - / 1908 /

Իմ սիրուն մանկիկ, ննջում ես մուշ – մուշ - / 1910 /

- Ի՞նչ պիտ լինեմ կյանքից հետո - / 1932, Փարիզ /

Իմ Նիրվանան - / 1945 /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Լ
Լուռ գիշերին հեռու տեղից - / 1895, Ալեքսանդրապոլ /

Լուսինն, ինչպես քընհատ կարապ - / 1898 /

Լուռ գիշերին մտքիս դիմաց - / 1898, Ալեքսանդրապոլ /

Լալկան ուռին մեղմ կը խշշա - / 1898, Օդեսա /

Լավ օրերիս երգը մոռցած - / 1898, Օդեսա /

Լըսում եմ ղողանջն տիեզերական - / 1903 /

Լազուր երկնքով ամպեր են անցնում - / 1903 /

Լեռները` դալար, հպարտ հորձանքով - / 1904 /

Լուռ պարտեզում սըրտատըրոփ, սիրատենչ - / 1905, Ալեքսանդրապոլ /

Լեռների լանջում, ծանըր հողի տակ - / 1906, Կարս /

Լուսնյակ գիշեր, լույս – ուրու - / 1908, Ալեքսանդրապոլ /

Լա՛ց, իմ նազելիս, լա՛ց դա՛ռն ու անհո՛ւն - / 1908, Թիֆլիս /

Լորիների տակ - / 1914, Բեռլին /

Լուռ է ու խավար - / 1919, Ժընև /

Լուսնյակ գիշերին քայլում եմ մենակ - / 1923, Վենետիկ /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Ծ
Ծաղիկ էի նորաբողբոջ - / 1892, Ս. Էջմիածին /

Ծովի ծոցից վայրի մի բադ - / 1898, Օդեսա /

Ծովն ալեկոծ, սանձակոտոր - / 1898, Օդեսա /

Ծամերդ հյուսել - / 1901, Բասեն /

Ծաղկունքը գարնան - / 1902, Ցյուրիխ /

Ծառիս վրա մի գորշ թռչուն - / 1916, Ժընև /

Ծառերի վրա աշունը դալուկ - / 1922, Հռոմ /

Ծաղկավառ ուղին գնում է կրկին - / 1929, Երևան /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Կ
Կուզե՞ս լինիմ վշտի ցողեր - / 1892, Հառիճ /

Կենսական ծովի հույզերի միջին - / 1894, Լայպցիգ /

Կըռունկները շարա˜ն – շարա˜ն - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Կյանքըս դալար ու լալազար - / 1899, Ալեքսանդրապոլ /

Կուզեի լինել գարնան արեգակ - / 1899, Ալեքսանդրապոլ /

Կյանքի ժխորից մտա անապատ - / 1902 /

Կյանքի կռվում ամենքը դեմ ամենքին - / 1905 /

Կեռասենին ծաղկեց կրկին - / 1911, Թիֆլիս /

Կնոջն ուզեցի հավատալ նորից - / 1905, Թիֆլիս /

Կըտեսնեմ ահա, - լուռ երեկոյին - / 1911, Կ.Պոլիս /

Կարծես` երեկ էր - / 1912, Ցյուրիխ /

Կտակ - / 1917, Ժընև /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Հ
Հոգի կուտամ, հոգի տու՛ր ինձ - / 1892, Իգդիր /

Հոգնած եմ, անտա՛ռ, հոգնա՛ծ, ուժասպառ - / 1892, Ղազարապատ /

Հեռո˜ւ ափերում միտքըս թափառեց - / 1896 /

Հոգնած ծովը` փրփուր բերնին - / 1898, Օդեսա /

Հոգնած նայում եմ քեզ, մելամաղձոտ - / 1899, Սարիղամիշ /

Հազա˜ր բարով, հպարտ սարե՛ր - / 1900 /

Հոգիս մըռայլ էր մըրըրկի նըման - / 1902, Ախալցխա /

Հասկդ` սոս, քայլվածքդ` սեգ - / 1904, Թիֆլիս /

Հիմա հեռավոր, վեհ Հիմալայան - / 1905, Ալեքսանդրապոլ /

Հովը բարակ կըշնկշընկա - / 1906, Ալեքսանդրապոլ /

Հացի երգը - / 1906 /

Հեռավոր ծովի լռիկ ափերում˜ - / 1908, Ղազարապատ /

Հեծկըլտող քամին, հեծկըլտող քամին - / 1911 /

Հայրենի գետի զմրուխտ ափերին - / 1911, Կ.Պոլիս /

Հայրենի աղբյո՛ւր - / 1913, Կոլլոնժ /

Հայոց գեղջուկի ծավալուն արտե՛ր - / 1917, Ժընև /

Հայրենիքից հեռու, մի օր - / 1919, Ժընև /

Հարևանիս որդին մեռավ - / 1921, Վենետիկ /

Հայաստանին - / 1921, Վենետիկ /

Հայրենիքիս - / 1926, Վենետիկ /

Հայրենիքիս - / 1929, Գյումրի /

Հայրենի ծուխը - / 1926, Երևան /

Հեռու անտառում ծաղկում է հպարտ - / 1928, Երևան /

Հայրենիքիս - / 1929, Գյումրի /

Հրամանները միշտ իջնում են վերևից - / 1940, Երևան /

Հոգնած քայլերով մտել եմ անտառ - / 1940 /

Հայ ճարտարապետությունը

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Ձ
Ձայնըս հնչում է խավարի խորքից - / 1900, Ցյուրիխ /

Ձեր շարքերի մեջ կտրիճ ընկերներ - / 1900 /

Ձմեռն անցավ, եկավ գարուն - / 1902, Բասեն /

Ձյուն է գալիս ու թախծալիր - / 1913, Ժընև /

Ձյունն է եկել, ծածկել հիմա - / 1918 /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Մ
Մայրիկիս - / Սեպտեմբերի 8, Դրեզդեն /

Մի՞թե պիտի թոռմին, թոշնին - / 1892, Ղազարապատ /

Մութը գրկած գետ ու գետին - / 1893, Յալթա /

Մենակ, անընկեր ձեր գիրկն եմ ընկել - / 1893, Վիեննա /

Մաճկալ ես, բեզարած ես - / 1893, Օբեր-Հոլց /

Մայրս տեսավ ինձ շա˜տ տխուր - / 1894, Լայպցիգ /

Մռայլ բանտիս նեղ լուսանցքից - / 1896, Երևան /

Մութ անտառով լուռ ման կուգամ - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Մշուշն եկավ, թևը փռեց - / 1898, Օդեսա /

Մատաղ սիրտըս խաս – բաղի պես - / 1898, Օդեսա /

- Մայրի՛կ, նայիր, արևն ի˜նչպես - / 1899, Սարիղամիշ /

Մնացի կարոտ իմ հայրենիքին - / 1903 /

Մենակ մանկության օրերն են անո՛ւշ - / 1903, Ալեքսանդրապոլ /

Մեկը չեղավ, որ իմանար վշտերս - / 1904, Նոր Նախիջևան /

Մռայլ ամպերից, հըզոր կայծակով - / 1904, Մոսկվա /

Միշտ զգում եմ ես, որ մի հեռավո՛ր - / 1905, Ալեքսանդրապոլ /

Մասիսի մռայլ, խոժոռ ժայռերի - / 1905 /

Մենակի (Ե. Առստամյան) նվիրական ստվերին - / 1905 /

Մեղքի և զղջման երգեր - / 1907, Թիֆլիս /

Մահը - / 1908, Ղազարապատ /

Մշուշը ծածկեց դաշտերը անծիր - / 1909, Թիֆլիս /

Մարդկանց խոսքերին է՛լ չեմ հավատում - / 1911 /

Մեղմիկ քայլում է երեկոն քնքուշ - / 1912, Պրինկիպո /

Մի թռչուն եկավ - / 1919, Լոզան /

Մարգարիտնե˜ր վըզիդ շուրջ - / 1919, Ժընև /

Մի ոսկե թռչուն անցավ երգելով - / 1920 /

Միշտ երկրե երկիր, ինձանից հեռու - / 1922 /

Մեղեդիներով գարունն է փթթել - / 1922, Վենետիկ /

Մի մրահոն աղջիկ տեսա - / 1925, Վենետիկ /

Մորս գերեզմանը աշնանը - / 1926 /

Մանկություն - / 1930, Փարիզ /

Մեր պատմիչները և մեր գուսանները - / 1939, Ծազկաձոր /

Մի երեխա քնից զարթնել - / 1940, Բորժոմ /

Մեծ հաղթանակի օրը - / 1945, Երևան /

Մեր սպանված դիցուհին - / 1948, Նոր Բայազետ /

Մեր կյանքի ամեն վայրկյանը անցնող - / 1955, Երևան /

Մարդու տենչանքն է` հավիտյան ապրել - / 1957 հունիս, Երևան /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Յ
Յարըս նստել վանքի դըռան - / 1897, Բագարան /

Յա՛ր, աչերըդ արեգական - / 1906, Ղազարապատ /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Ն
Նազան-աղջի՛կ, Շուշան-Շուշի՛կ - / 1892, Ս. Հառիճո վանք /

Նվեր տիկին Շ.<-ին> - / 1893, Լայպցիգ /

Նայում են ցոլուն աստղերը անշեջ - / 1895, Անի /

Ներկա եղա սիրեկանիս պսակին - / 1902, Բաքու /

Նորից եկան գարնան անո˜ւշ օրերը - / 1904, Թիֆլիս /

Նրանք իմ կյանքը երազ դարձուցին - / 1904, Թիֆլիս /

Նման գայլերի խըմբին ամեհի - / 1904, Ալեքսանդրապոլ /

Նա մի փոքրիկ աղջիկ է - / 1917, Ժընև /

Նիկոլ Աղբալյանին - / 1920 /

Նոր Տարու գիշերը - / 1920, Ժընև /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Շ
Շուշան աղջի՛կ, քու գերին եմ - / 1892, Կարս /

Շղարշ-ամպերն երկինքն առան - / 1895, Անի /

Շարա˜ն-շարա˜ն ամպերն եկան - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Շառաչելով մի վառ աստղիկ - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Շատ մի՛ տխրիր, շատ մի՛ խնդար, սիրելիս - / 1904 /

Շափա˜ղ կուտաս բաղի միջին - / 1907, Վիեննա /

Շա՛տ եմ տանջվել այս աշխարհում - / 1955 /

Շոպենի թաղման քայլերգը - / 1956, Երևան /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Ո
- Որսկան ախպե՛ր, սարեն կուգաս - / 1902, Բալախանի /

- Ո՛չ իշխանություն, ո՛չ կռիվ, ո՛չ կին - / 1908 /

Որտե՞ղ է ընկած - / 1909, Երևան /

Ոսկի թիթեռնե՛ր – ոսկեհուր աստղե˜ր - / 1902, Կ.Պոլիս /

Որտե՞ղ պիտի հանգչի մի օր - / 1912, Վիեննա /

Ողջույն ամենքին - / 1940 /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Չ
Չգիտեմ, թե ուր - / 1910, Թիֆլիս /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Պ
Պարզըկա գիշե˜ր… - / 1892, Թիֆլիս /

Պա˜ղ-պա˜ղ փըչեց աշնան քամին - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Պատերազմ ահեղ - / 1916, ժընև /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Ռ
ՌԱՎԵՆՆԱՅՈՒՄ - / 1926, Վենետիկ /

ՌԱԶՄԱԿՈՉ - / 1941, Էսենտուկի /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Ս
Սի՛րտ իմ, սպասի՛ր, գուցե արշալույս - / 1892, Ալեքսանդրապոլ /

Սի՛րտըս երկինք է… - / 1893, Թիֆլիս /

Սև աչերեն շա՛տ վախեցի՛ր - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Սիրո՛ւն աղջիկ, երկիր լինիմ - / 1898, Ալեքսանդրապոլ /

- Սև - մութ ամպեր ճակտիդ դիզվան - / 1898, Օդեսա /

Սերոբի հիշատակին - / 1899 /

Սալնո ձորերում, կըռվի ձորերում - / 1900, Քյուսնախտ /

Սարի հովի պես ամպերի փեշով - / 1902 /

Սուրբ հայրենիքս երգել կուզեի - / 1902 /

Սիրածներիս կորուստի հետ - / 1921, Վենետիկ /

Սավառնում ես ցնծությամբ վառ - / 1933, Փարիզ /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Վ
Վառ արևի շողքը խաղաց - / 1896, Երևան /

Վառ երկինքը լուռ գիշերով - / 1902, Կարս /

Վարդի շրթունքըդ, աղջի՛կ աչագեղ - / 1904, Նոր Նախիջևան /

Վայում է քամին` ցուրտ, ձմեռնամուտ - / 1910 /

Վտարված եմ ես - / 1898, Օդեսա /

Վտարված եմ ես - / 1910, Հասան-Ղալա /

Վահան Տերյանի անմահ հիշատակին - / 1920, Ժընև /

Վերջին հորձա՛նք իմ ցնորքի - / 1927, Երևան /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Տ
Տիեզերքի պերճ հյուսվածքն եմ - / 1893, Վիննա /

Տիեզերական զանգ - / 1899, Ալեքսանդրապոլ /

Տարիներ հետո քեզ տեսա նորից - / 1900, Ալեքսանդրապոլ /

Տաիներ հետո դարձա հայրենիք - / 1926, Ղազարապատ /

Տիեզերքն այս անսահման - / 1932, Փարիզ /

Տիեզերքի սահմաններից դուրս գայի - / 1955, Երևան /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Ց
Ցաված սիրտըս երգեր հյուսեց - / 1891, Ալեքսանդրապոլ /

Ցերեկվա ոսկի լույսերը մեռան - / 1917, Ժընև /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


ՈՒ
Ո՞ւր եք կորեր, գարնան օրե՛ր - / 1897, Ալեքսանդրապոլ /

Ուրտեղ սիրուն կին կտեսնեմ - / 1900 /

Ո՞ւմ սիրտն է հեծում մըռայլ գիշերին - / 1907, Երևան /

Ո՞ւմ հետ եմ անհույս - / 1911, Թիֆլիս /

Ուրիշների ջրերն ընկած` գնացի - / 1940, Երևան /

Տիեզերքի սահմաններից դուրս գայի - / 1955, Երևան /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Փ
Փշե-պսակը ճակտիս կըդնեմ - / 1895, Վարշավա /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Ք
Քնքո՛ւշ հովիկ, իմ նազելուց - / 1893 /

- Քընքուշ լուսնի շուշան-փոշին - / 1895, Հոռոմոս – Անի /

Քեզ չըտեսնել` ուխտել էի - / 1899, Ալեքսանդրապոլ /

Քաղած վարդը թըփին ետ չի գա նորից - / 1904, Մոսկվա /

Քո՛ւյր իմ նազելի, նայիր քո դիմաց - / 1904, Թիֆլիս /

Քնքո՛ւշ տատրակս, դու անծանոթի - / 1905 /

Քաջերին - / 1906, Ալեքսանդրապոլ /

Քո ունքերդ, իմ սիրեկան - / 1912, Իզմիթ /

Քո կարոտած հայրենիքի - / 1917, Ժընև /

Քայլում եմ մենակ անտառի խորքում - / 1918, Ժընև /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ


Օ
Օխտը սարով հեռո˜ւ քեզնից - / 1892, Ապարան /

Օրըս տըրտում, սև է անցնում - / 1900, Քյուսնախտ /

Օտա˜ր, ամայի˜ ճամփեքի վըրա - / 1903, Ղազարապատ /

Օրերն հալվում են օրերի նման - / 1916, Կոլլոնժ /

Օտար աշխարհում ստրուկ ու գերի - / 1919-1920 /

Ստեղծագործություններ | Էջի սկիզբ